Fabia Club Polska

Pierwszy w Polsce klub Skody Fabia

Zloty

9 zlot Fabia Club Polska & Fabia Club 2016

9 zlot Fabia Club Polska & Fabia Club 2016 odbędzie się w  Ośrodku Wypoczynkowym

bezporsz

Atmosfera w Sielpi Wielkiej k/Kielc w dniach 17-19.06.2016.

Dane Ośrodka:

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ATMOSFERA
ul. Spacerowa 17, Sielpia Wielka
26-200 Końskie

Szacunkowe odległości do miejsca zlotu: Kraków ~150 km, Warszawa ~150 km, Gliwice ~220 km, Katowice ~190 km, Skoczów ~ 280 km, Poznań ~320 km, Łódź ~120 km

Cennik i inne informacje:

Cena za dobę ( w przypadku pobytu na cały zlot ) to 55 zł od osoby . W cenę noclegu wliczona jest również pościel.
– Domki są 4 osobowe.

Gdzie śpimy ? :

Domki wykonane przez prawdziwych górali, domki z drewna świerkowego zapewniają wysokiej klasy odpoczynek.
W każdym domku znajduje się przestronna łazienka, w pełni wyposażony aneks kuchenny, pokój dzienny z wygodną, rozkładaną sofą. Na piętrze znajduje się sypialnia z łożem małżeńskim oraz pokój półotwarty z dwoma jednoosobowymi łóżkami.

Na terenie ośrodka znajduje się również boisko do gry w siatkówkę :-). Teren jest ogrodzony oraz pod czujnym okiem ochrony.

Zdjęcia:

1. http://atmosfera-sielpia.pl/oferta/domki-jednorodzinne/
2. https://plus.google.com/u/0/photos/1148 … 1130549601
3. http://fcp.pl/vii-zlot-fabia-club-polska-fabia-club/

Zgłoszenia pod adresem:
KLIKNIJ! -> FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA ZLOT

Wpłaty za noclegi proszę przelewać na konto klubowe Fabia Club Polska
Numer konta klubowego FCP:

Tomasz Knapik
ul. Miechowity 21/27
31 – 475 Kraków

55 1050 1445 1000 0091 0258 8374
W tytule przelewu proszę podać Imię/Nick oraz dopisek ZLOT 2016

Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenia przyjmujemy do 20.04.2016. Jeżeli zajdzie taka potrzeba po tej dacie uruchomimy II turę zapisów
 •  Wpłaty za noclegi uruchomimy po 12.03.2016
 • Jeżeli masz jakieś pytania, kieruj je  mailowo: fabiaclubpolska@gmail.com
 • Jeżeli ktoś zdecyduje się na załatwianie noclegu we własnym zakresie, organizatorzy nie biorą wtedy odpowiedzialności za zapewnienie miejsc pobytowych.
 • Sukcesywnie pojawią się informacje o tegorocznych konkursach, a także pojawi się plakat zlotowy no i ukochane przez wszystkich wlepki :-).

  REGULAMIN zlotu FCP & FC 2015
  17-19.06.2016

  1. Zlot jest imprezą niekomercyjną, która organizowana jest przez klub Fabia Club Polska oraz przez klub Fabia Club.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zlotu (w tymprzyjezdni na chwilę/osoby postronne), którzy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem poprzez swoje uczestnictwo w Zlocie FCP & FC 2015.
  3. Niedostosowanie się do regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji – wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
   W przypadku zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu jak i rzeczy materialnych uczestników oraz osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania odpowiednich służb.
  4. Miejsce zlotu:
   OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ATMOSFERA
   Spacerowa 17, Sielpia Wielka
   26-200 Końskie
  5. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie ośrodka na którym odbywa się zlot.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych (min. pogoda).
  7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy /osoby postronne mogli doznać podczas trwania zlotu.
   Uczestnicy powinny zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych.
  8. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje czyny, oraz powierzone im mienie (domki,klucze).
  9. Wszyscy uczestnicy/osoby postronne podczas trwania zlotu, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów Zlotu, właścicieli ośrodka, ochronę obiektu, odpowiednie służby.Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie także po zapadnięciu zmroku.
   Uczestnicy/osoby postronne, które nie uiściły opłaty za pobyt a chcą skorzystać z takiej możliwości – muszą kontaktować się z Organizatorem Zlotu lub właścicielem obiektu.
  1. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu.
  2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
  3. Uczestnicy przebywający na terenie ośrodka/zlotu w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie uczestnicy przybywający ze swoimi pupilami zobowiązani są do sprzątania po nich.
  4. Na teren ośrodka/zlotu zabrania się wnoszenia rzeczy oraz substancji prawnie uznanych jako nielegalne lub niebezpieczne pod karą wezwania Policji.
  5. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej oraz słownej innych uczestników/osób postronnych w miejscu trwania zlotu.
  6. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5km/h oraz zakaz „palenia gumy”.
  7. Każda próba jazdy pojazdem przez osobę pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia. W szczególnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia uczestników/osób postronnych, taka próba może skończyć się wezwaniem Policji przez Organizatorów Zlotu, ochronę obiektu lub właściciela ośrodka.
  8. Organizatorzy zlotu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uczestników oraz osób postronnych przebywających na zlocie, terenie ośrodka jak i poza jego terenem.
  9. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie sąd koleżeński Fabia Club Polska oraz Fabia Club.